Yönetim Kısımları ve Kadrolarımız

Conferia Global
Yönetim Kısımları ve Kadrolarımız

 Kuruluşumuz kendi içinde çeşitli birimlere ayrılmaktadır. Bunlar :

 • Pazarlama ve Reklamcılık,
 • Soruşturma,
 • Proje Yönetimi Birimi,
 • Planlama Birimi,
 • İçerik ve Çeviri Birimi,
 • Grafik Tasarım Birimi,
 • Teknoloji ve Bilgi İşlem ,
 • Site düzenleme ve Medya İlişkileri,
 • Halkla İlişkiler ve Uluslararası Sekreterlik,
 • Yasal İşler ve Sözleşmeler Birimi,
 • Proje Tasarımı ve Çalışmaları Birimi ,
 • İdari ve Mali İşler,
 • İnsan Kaynakları ve İstihdam,
 • Sergi ve Sponsorluk Birimi,
 • Danışma ve Sosyoloji Birimi,
 • Denetim ve Kalite Birimi,
 • Mühendislik, Teknik Ölçme ve Değerlendirme Birimi,
 • Ticaret Bölümü,
 • İşletme, Müşteri İlişkileri Yönetimi,
 • Pazar Araştırması ve Geliştirme (AR-GE),
 • Stratejik ve Destek Birimi,
 • Tedarik Birimi,
 • Lojistik ve Güvenlik Birimi,
 • Bilimsel Eğitim, İstatistik, Analiz ve Endüstri İlişkileri B

Pazarlama Araştırma, İçerik Oluşturma ve Planlama

Çeşitli sektörlerde organizasyonun ana kolu olarak hareket ederler, araştırma gelişimini organize ederler, sorunları tanımlama, gözden geçirme, sınıflandırma, teklif ve  önerileri gerçekçi çözümlerle projeleri daha başarılı hale getirmek için çalışırlar.

Ayrıca çeşitli birimlerin yapısını ve performansını inceler, her birinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek konuyu ilan etmek veya mevcut bir sorunu her bölümün yönetimine bildirip, denetim kuruluna sunar  ve yönetimsel kararların alınması için harekete geçerler.

Grafik Tasarımı

Logo Tasarımı, Logo Yazma veya Monogramlama, Katalog Tasarımı, Broşürler, Klasörler ve Posterler, Kağıt Koleksiyonu, Web Sayfası, Grafik Tasarımı, Proje kitabı düzeni ve biçimlendirme, Afiş Tasarımı, Reklam Panosu ve Kongre Kartları Sorumlulukları gibi tasarımsal konularla ilgilenirler.

Haberler ve  Medya ile iletişim

Sürekli medya raporlaması, basın toplantıları yapmak, reklam eklemek ve alt yazıları düzenlemek, Haberleri hazırlamak, gazetecilerle ve dünyadaki muhabirlerle doğrudan iletişim kurmak, her kongrenin haberini güncel medyayla paylaşmak, sürekli güncel medya takibini sağlamak, ilgili yerlere davetiye göndermek gibi haber ve medya içerikli işlerin takibiyle ilgilenirler.

Sözleşme İşlemleri

Bu ünitenin çeşitli sorumlulukları vardır: Sözleşmelerin hazırlanması ve standardizasyonu finansal ve yasal onayların alınması, bir sözleşme veri tabanı oluşturmak, imzalanan sözleşmelerle ilgili istatistikleri çıkarmak ve sunmak (teklifler / açık artırmalar), sözleşme bağlayıcılarının organizasyon ve değerlendirmeleri, eğitim kursları düzenlemesi.

Conferia personeli

 

Halkla ilişkiler

Bu birim :

Kişilerlerle  belirli konularda iletişime  geçmek, merkezin içindeki ve dışındaki talepleri ve soruları içeren yazışmaları araştırıp yanıtlamak, kuruluşlarla iletişim kurmak, merkez personelinin eğitimi ile ilgili konular düzenlemek, çeşitli durumlar için buket ve çelenk sağlamak, kongre, ve seminer düzenleme koordinasyonu yapmak, otellerde kongre konuklarının konaklama koordinasyonunu yayınların dağıtımı, meslektaşların önerilerini en iyi şeklinde toplamak ve düzenlemek, planlama faaliyetleri, iş faaliyetleri sürecini ve verimlilik artışını iyileştirmeye yönelik görüş, istek ve önerileri ifade etmek için bilimsel ve ihtisas toplantıları yapmak ve şirketin diğer birimleri ile işbirliği yapmak gibi işlerden sorumludur.

Sekretarya

Bu birim: Kuruluşun işlerini belirlenen ve belirtilen prosedürlere uygun olarak yönetmekle sorumludur, ayrıca yazışma ve ofis düzenini yönetir ve kuruluşun gelen ve giden iş akışlarını denetler.

İdari İşler

Bu birimin faaliyetleri: Firmanın hem iç hem de dış faaliyetlerini yönlendirir, idari ve mali işlerin bir birleşimidir, finansal işlemler ve her birimin tüm idari işlemlerini hazırlamak ve yürütmek, finansal yöntem ve prosedürler belirlemek, farklı birimlerde muhasebe faaliyetlerini takip etmek, belirlenmiş standartlara göre koordine etmek ve yürütmek, kuruluşun kanun ve yönetmeliklerinin uygun şekilde uygulanmasını denetlemek, yan kuruluşların değerlendirmelerini denetlemek ve bilgilendirmek.

Denetim Kurulu

Bu heyetin üyeleri, kurumun  tüm aşamalarını yönetim kurulu dahil olmak üzere tüm kadronun performanslarını denetler ve raporlar, doğrudan denetim sürekli devam eden eğitim programlarının aktif katılımını denetim veya kongre yetkililerinden alınan belgelerin gözden geçirilmesi, her programın tamamlanmış belgelerinin uygulanmasından sorumludur, Kongre Sorumlusundan alınması ve gözden geçirilmesi ve Muhtemel kusurları gidermek için takip etmek, Herhangi bir programı çalıştırmak için Yönetici kadrolar arasında sorumluların bölümüne bilgi verilmesi, aylık program takvimine göre, niteliksel ve niceliksel personel raporu  ve uygulanan programlar üzerine göre raporu hazırlamak, programları tanımlamak ve zayıf yönlerini düzeltmek için, disiplinli ve güçlü yönleri teşvik etmek için yetkilidir.

İnsan Kaynakları

Bu birim: İnsan kaynaklarının planlama işlerinin analizi ve tasarımı, işe alım, personel performansının değerlendirilmesi, eğitimin sosyalleşmesi, bordro ve diğer işlerin değerlendirmesinde yetkilidir.

conferia - logo
sukulent kaktüs sukulent al sukulent çeşitleri satın al duvar saksısı Boyler Serpantin Tamiri Boyler Tamiri Boyler Servisi